Οδηγίες και μέτρα πρόληψης κατά του κορωνοϊού COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες και συναφείς φορείς
Οδηγίες και μέτρα πρόληψης κατά του κορωνοϊού COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες και συναφείς φορείς

Το Υπουργείο Υγείας εξέδωσε οδηγίες σχετικά με τα μέτρα πρόληψης κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στις Σχολικές Μονάδες και φορείς που προσφέρουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Παρακαλούμε μοιραστείτε το παρόν. Οι…