Δεληγεώρογλου Ευθύμιος

Δρ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ Κ. ΔΕΛΗΓΕΩΡΟΓΛΟΥ
Ομ.ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
με Γνωστικό Αντικείμενο:
«Μαιευτική Γυναικολογία – Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία»
τ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Β’ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ, «ΑΡΕΤΑΙΕΙΟΝ» ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (Ιούνιος 2019)

1979 : Πτυχίο Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
1980-1981 : Ειδίκευση στη Γενική Χειρουργική
1981-1982 : Υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου
1982-1985 : Μόνιμος Αγροτικός
1985-1988 : Ειδίκευση στη Μαιευτική και Γυναικολογία
1988 : Διδάκτωρ Ιατρικής Πανεπιστημίου Αθηνών
1988-1989 : Μετεκπαίδευση στο εξωτερικό για ένα έτος
1989 : Άμισθος επιστημονικός συνεργάτης Α΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ.Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα»
1994 : Απόσπαση σε θέση Διευθυντού της Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Νομαρχιακού Γενικού Νοσοκομείου Κω
9/12/1997 : Εκλογή με απόλυτο αριθμό ψήφων σε θέση Λέκτορος Μαιευτικής – Γυναικολογίας στο Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
27/5/1998 : Μέλος της Ακαδημίας Επιστημών της Νέας Υόρκης N.Y.A.S.
8/7/1998 : Εξέλιξη μετά από κρίση σε Επιμελητή Α΄ Ε.Σ.Υ. στην Α΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο Π.Γ.Ν. Αθηνών «Αλεξάνδρα»
31/7/1998 : Ορκωμοσία στο Πανεπιστήμιο
31/7/1998 : Υποβολή παραίτησης από τη θέση Επιμελητή Α΄ Ε.Σ.Υ.
1/8/1998 : Λέκτωρ Μαιευτικής – Γυναικολογίας Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
16/10/1998 : Ανάληψη υπηρεσίας στη θέση Λέκτορος Μαιευτικής – Γυναικολογίας στη Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στο «Αρεταίειον» Νοσοκομείο
25/4/2002 : Εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή μετά από εξέλιξη με απόλυτο αριθμό ψήφων
27/12/2006 : Μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής με απόλυτο αριθμό ψήφων
8/4/2009 : Εκλογή στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή με απόλυτο αριθμό ψήφων
30/6/2009 : Ορκωμοσία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Αναπληρωτής Καθηγητής
29/8/2014 : Εκλογή στη βαθμίδα του Καθηγητή με απόλυτο αριθμό ψήφων
3/11/2014 : Ορκωμοσία στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Καθηγητής
7/7/2016-31/08/2019 : Εκλογή στη θέση του Διευθυντού Β΄ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αρεταίειον» Νοσοκομείο
1/9/2016 : Ανάληψη υπηρεσίας σε θέση Διευθυντή Β΄ Μαιευτικής – Γυναικολογικής Κλινικής Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, «Αρεταίειον» Νοσοκομείο
1/9/2018-31/08/2019 : Αντιπρόεδρος της Εφορείας – Διοικητικού Συμβουλίου του «Αρεταιείου» Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Αθηνών
1/12/2018-31/08/2019 : Διευθυντής του Τομέα Υγείας – Μητέρας – Παιδιού της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
• ΜΕΛΟΣ 31 Επιστημονικών Εταιρειών εκ των οποίων οι 15 στο εξωτερικό.
• ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας (FIGIJ) 2004-2007, 2007-2010.
• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας (FIGIJ) 2010-2013, 2013-2016.
• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας (EURAPAG) 2008-2011.
• ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας (EURAPAG) 2011-2014.
• ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας (EURAPAG) 2014-2017.
• ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. και ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΜΝ της Ευρωπαϊκής Εταιρίας Αντισύλληψης (ΕSC) 2012-2014, 2014 -2016, 2016-2018 & 2014 – σήμερα αντίστοιχα
• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ελληνικής Εταιρίας Παιδικής & Νεανικής Γυναικολογίας 2000-σήμερα (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 1990-2000)
• ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ελληνικής Εταιρίας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας 2019 – Σήμερα (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 2015-2019, ΤΑΜΙΑΣ 2000-2015).
• ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ της Ελληνικής Εταιρίας Οικογενειακού Προγραμματισμού 2014-σήμερα (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2013-2014).
• ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ελληνικής Εταιρίας Ενδομητρίωσης 2008-σήμερα.
• ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ελληνικής Εταιρίας Μελέτης Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διαταραχών Διατροφής 2018 – Σήμερα (ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 2013 – 2016, ΜΕΛΟΣ Δ.Σ. 2016-2018)
• ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ελληνικής Εταιρίας Παθήσεων του Κατώτερου Γεννητικού 2017 – σήμερα.
• ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ της Ελληνικής Εταιρίας Μαιευτικής και Γυναικολογίας (ΕΜΓΕ) 2016 – Σήμερα.
• ΠΑΡΕΔΡΟ ΜΕΛΟΣ της Ελληνικής Ενδοκρινολογικής Εταιρείας
• ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ της Ιταλικής Εταιρίας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας
• ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ της Κυπριακής Εταιρίας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας
• ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ της Ρουμανικής Εταιρίας Γυναικολογικής Ενδοκρινολογίας
• ΕΠΙΤΙΜΟ ΜΕΛΟΣ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Εταιρίας Κρήτης

889 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ
• 238 Δημοσιεύσεις, εκ των οποίων 182 σε Διεθνή Περιοδικά
• 555 Παρουσιάσεις σε Συνέδρια εκ των οποίων 272 Διεθνή
• 96 Βιβλία (Επιμέλεια βιβλίων, Ενημερωτικά δελτία, Κεφάλαια σε βιβλία, Πρακτικά συνεδρίων, Μονογραφίες) με 21 ξενόγλωσσα.

h-index: 32 (Google Scholar)
i10-index: 70 (Google Scholar)
Βιβλιογραφικές αναφορές: 2880 (Google Scholar)

ΣΥΝΕΔΡΙΑ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ
• Συμμετοχή σε 1024 Συνέδρια, εκ των οποίων τα 296 Διεθνή.
• 398 Προσκλήσεις ως ομιλητής, εκ των οποίων οι 81 στο εξωτερικό.
• 193 Προεδρίες σε Στρογγυλές Τράπεζες, εκ των οποίων οι 67 σε Διεθνή Συνέδρια.

ΒΡΑΒΕΙΑ – ΤΙΜΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ
• 25 Βραβεία για Επιστημονικές Εργασίες
• 7 Τιμητικές Διακρίσεις

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Δρ. Ευθύμιος Δεληγεώρογλου
Ομ.Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας
Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία
τ. Διευθυντής Β΄ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής
¨Αρεταίειον¨ Νοσοκομείο
Ιατρική Σχολή
Πανεπιστήμιο Αθηνών
e-mail: deligeoroglou@yahoo.gr
τηλ. κιν.: +30 6944391525
fax: +30 210 7798111