Ελένη Πασχαλίδου

Παρούσα Θέση

  • Ιδιώτης Μαιευτήρας-Γυναικολόγος
  • Επιστημονικός Συνεργάτης στο Τμήμα Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας και Επανορθωτικής Χειρουργικής στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αρεταίειο
  • Επιστημονικά Υπεύθυνη του Γυναικολογικού Τμήματος των Διαγνωστικών Ιατρείων Αιμοδιάγνωση MED Κηφισιάς

Εκπαίδευση

  • Υποψήφια εξειδίκευσης στην Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία και Επανορθωτική Χειρουργική (IFEPAG – International Fellowship on Pediatric and Adolescent Gynecology under the auspices of the International Federation of Pediatric and Adolescent Gynecology, FIGIJ, Part 1 & 2) στο αναγνωρισμένο, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, Διεθνές  Κέντρο Μετεκπαίδευσης της Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής τους Πανεπιστημίου Αθηνών
  • Διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Ιατρικής Σχολής Αθηνών με αντικείμενο τη Γυναικεία Αναπαραγωγή (εκκρεμεί υποστήριξη διπλωματικής εργασίας)
  • Ειδίκευση Μαιευτικής-Γυναικολογίας στη Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Αρεταίειο, Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης στη Μαιευτική και Γυναικολογία από το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Μαιευτικής και Γυναικολογίας (EBCOG)
  • Κλινική άσκηση και εκπαίδευση στη γυναικολογική ογκολογία και στη χειρουργική μαστού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Κολωνίας, Γερμανία
  • Πτυχίο Ιατρικής από το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης