Θεόδωρος Καλαμπόκας

Ο  Θεόδωρος Καλαμπόκας είναι Μαιευτήρας- Χειρουργός- Γυναικολόγος, Πανεπιστημιακός Υπότροφος στη   Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο.

Ολοκλήρωσε την εξειδίκευσή του στη Β’  Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημίου Αθηνων στο Αρεταίειο Νοσοκομείο το 2011, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις μεταπτυχιακές  και διδακτορικές του σπουδές. Στη συνέχεια  υπήρξε κλινικός και επιστημονικός συνεργάτης- στην Μονάδα Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής στο Πανεπιστήμιο του Aberdeen στη Σκωτία από το 2012 έως το 2014, συνεχίζοντας την εκεί ερευνητική και κλινική του συνεργασία μέχρι και σήμερα.

Είναι Πανεπιστημιακός Υπότροφος στη   Β’ Μαιευτική-Γυναικολογική Κλινική στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, στο «Αρεταίειο» Νοσοκομείο, στα τμήματα «Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής» και «Κυήσεων Υψηλού Κινδύνου» . Έχει συγγράψει μεγάλο αριθμό από επιστημονικές δημοσιεύσεις στη διεθνή βιβλιογραφία και είναι κριτής σε αρκετά επιστημονικά περιοδικά, ενώ είναι συντάκτης της Cochrane Collaboration/ Gynecology and Fertility Group.

Τα ειδικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην κλινική διαχείριση των ζευγαριών με προβλήματα Υπογονιμότητας καθώς και στη χειρουργική αντιμετώπιση (λαπαροσκόπηση και υστεροσκόπηση)  προβλημάτων που  σχετίζονται με τη υπογονιμότητα καθώς και στην αντιμετώπιση των κλινικών ζητημάτων των γυναικών με κυήσεις υψηλού κινδύνου.