Παναγιώτης Χριστόπουλος

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Χριστόπουλος Παναγιώτης

ΠΑΡΟΥΣΑ ΘΕΣΗ

Επίκουρος Καθηγητής Μαιευτικής- Γυναικολογίας, Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία, Β’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακή Εκπαίδευση

Λήψη Πτυχίου Ιατρικής Σχολής Αθηνών (Βαθμός: Λίαν Καλώς).

Μεταπτυχιακή εκπαίδευση

α. Ειδίκευση

Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών στο Αρεταίειο Νοσοκομείο, Πιστοποιημένο Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκπαίδευσης στη Μαιευτική και Γυναικολογία από το Ευρωπαϊκό Κολέγιο Μαιευτικής και Γυναικολογίας (EBCOG)

β. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών

Διετές Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (Master, MSc) Ιατρικής Σχολής Αθηνών: Κλινική και Εργαστηριακή Ιατρική με εξειδίκευση στη Γυναικολογική Ενδοκρινολογία.

γ. Διδακτορική Διατριβή

Συσχέτιση σημειακών πολυμορφισμών στα γονίδια PPARγ, PPARδ, IRS-1, IRS-2, και INRS με τα κλινικοπαθολογικά χαρακτηριστικά του Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών.

Β΄ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών, Αρεταίειο Νοσοκομείο. (Διευθυντής: Καθηγητής Γ.Κ. Κρεατσάς).

(Βαθμός: Άριστα)

δ.   Εξειδίκευση

–  Πιστοποίηση της Εξειδίκευσης, για το γνωστικό αντικείμενο της «Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας» (IFEPAG – International Fellowship on Pediatric and Adolescent Gynecology under the auspices of the International Federation of  Pediatric and Adolescent Gynecology, FIGIJ, Part 1 & 2).

Μετεκπαίδευση στο Εξωτερικό

α)       Μετεκπαίδευση στη Μονάδα Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου της Φλωρεντίας υπό την Καθηγήτρια κ. Vincenzina Bruni.

β) Μετεκπαίδευσή στο Κέντρο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας του UCL στο Λονδίνο, υπό την Dr. Sarah Creighton.

Σημειωτέον, ότι τα ανωτέρω Κέντρα αποτελούν Κέντρα Αναφοράς Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας στις χώρες τους, αντιμετωπίζοντας έτσι τεράστιο αριθμό περιστατικών και προσφέροντας τη δυνατότητα απόχτησης μεγάλου βαθμού τόσο κλινικής – χειρουργικής εμπειρίας όσο και ερευνητικής δραστηριότητας. Αποτελούν δε αναγνωρισμένα, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, Διεθνή Κέντρα Μετεκπαίδευσης.

 γ) Στο Τμήμα Παιδικής–Εφηβικής Γυναικολογίας και Επανορθωτικής Χειρουργικής της Β΄ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό την Διεύθυνση του Καθηγητού κ. Κ.Γ. Κρεατσά, το οποίο και αποτελεί αναγνωρισμένο, από την Παγκόσμια Ομοσπονδία Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας, Διεθνές  Κέντρο Μετεκπαίδευσης Ελλήνων και ξένων ιατρών.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ : 50

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ  :    8

ΒΡΑΒΕΙΑ και Τιμητικές διακρίσεις:  5

  • 4 βραβεία και τιμητικές διακρίσεις

Υποτροφία μετά χρηματικού ποσού, της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας, εις μνήμη Αλεξάνδρου Ελ Σείχ, ως «καλύτερου νέου επιστήμονα, με έμφαση στην Παιδική και Εφηβική Γυναικολογία».