Παντελής Τσιμάρης

Παντελής Ανδρ. Τσίμαρης MD, PhD, IFEPAG
Μαιευτήρ Γυναικολόγος
Με γνωστικό αντικείμενο:
“Μαιευτική Γυναικολογία – Παιδική Εφηβική Γυναικολογία”

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

1995 : Πτυχίο Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών
1995-1996 : Υποχρεωτική Υπηρεσία Υπαίθρου
1996-1998 : Ειδικότητα στην Γενική Χειρουργική
1998-2000 : Στρατιωτική Θητεία Πολεμική Αεροπορία
2000-2004 : Ειδικότητα στην Μαιευτική Γυναικολογία
2004-2006 : Εξειδίκευση στην Παιδική Εφηβική Γυναικολογία
2006-2013 : Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ)
2004-2019 : Άμισθος Επιστημονικός Συνεργάτης, Τμήμα Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας & Επανορθωτικής Χειρουργικής, Β’ Μαιευτική Γυναικολογική Κλινική, Αρεταίειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
2005-ΣΗΜΕΡΑ : Έμμισθη Θέση Ιατρού Χειρουργείου & Αιθούσης Τοκετών Μαιευτικής Γυναικολογικής Κλινικής “ΜΗΤΕΡΑ”
2007 : Fellow of The International Federation of Pediatric and Adolescent Gynecology PART I &PART II
2007 : Πιστοποίηση στην Κολποσκόπηση
2014 : Διδάκτωρ Εθνικού & Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
2009-ΣΗΜΕΡΑ : Υπεύθυνος Τμήματος Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας Ιδιωτικής Μαιευτικής – Γυναικολογικής, Γενικής Κλινικής & Παίδων “ΜΗΤΕΡΑ”
2017-2020 : Ακαδημαϊκός Υπότροφος ΕΚΠΑ – Αυτόνομη Διδασκαλία Παιδικής Εφηβικής Γυναικολογίας & Οικογενειακός Προγραμματισμός

Αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής & Νεανικής Γυναικολογίας
τ. Μέλος ΔΣ, Ειδικός Γραμματέας, Ελληνικής Εταιρείας Οικογενειακού Προγραμματισμού, Αντισύλληψης & Αναπαραγωγικής Υγείας
Μέλος σε 10 Επιστημονικές Εταιρείες, 8 Ελληνικές & 2 Εξωτερικού

Δημοσιεύσεις σε Ξενόγλωσσα Περιοδικά: 16, 12 εντός SCI, 4 εκτός SCI
Συντελεστής Απήχησης (I.F.) Συνολικός: .24.372, Μέσος Όρος : 2.437, Προσωπικός: 12.989
Βιβλιογραφικές Αναφορές : 221 hindex: 6 (6 εργασίες έχουν πάνω από 6 αναφορές)
Δημοσιεύσεις Ανακοινώσεων – Περιλήψεων σε Proceedings : 11
Ανακοινώσεις Παρουσιάσεις Περιλήψεις σε Διεθνή Συνέδρια : 80
Δημοσιεύσεις σε Ελληνικά Περιοδικά : 5
Κεφάλαια σε Ελληνικά Βιβλία : 8
Ανακοινώσεις Παρουσιάσεις Περιλήψεις σε Ελληνικά Συνέδρια : 87

Συνέδρια – Σεμινάρια – Επιστημονικές Συναντήσεις
Προσκεκλημένος Ομιλητής : 50
Προεδρεία σε Στρόγγυλες Τράπεζες : 9 (Διεθνείς : 6)
Μέλος Οργανωτικής Επιτροπής : 12
Παρακολούθηση Συνεδρίων Σεμιναρίων : 80 (Διεθνή : 26)
Βραβεία – Τιμητικές Διακρίσεις σε Ανακοινώσεις Παρουσιάσεις : 12