Χαιρετισμός Προέδρου

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Η Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας ιδρύθηκε από τον καθηγητή κύριο Γ. Kρέατσα το 1977.

Σκοπός της εταιρείας είναι η προώθηση της παιδικής και εφηβικής Γυναικολογίας στην χώρα μας με απώτερο σκοπό την καλύτερη εξυπηρέτηση και φροντίδα των νέων κοριτσιών και εφήβων .

Επίσης σκοπός της εταιρείας είναι η εκπαίδευση των νέων γιατρών στην σωστή διάγνωση και αντιμετώπιση προβλημάτων της παιδικής και εφηβικής ηλικίας καθώς επίσης και ενημέρωση του κοινού πάνω σε ζητήματα όπως η πρόληψη του καρκίνου του τραχήλου στην νεαρή ηλικία, Η σεξουαλική υγεία και προφύλαξη από σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα και επίσης η σωστή αντισύλληψη για αποφυγή ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης και η μείωση των εκτρώσεων.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο που ανέλαβε την διοίκηση της εταιρείας τον Μάρτιο του 2023 έχει σκοπό να φέρει πιο κοντά τους επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με την παιδική και εφηβική υγεία τόσο από τον τομέα της Γυναικολογίας όσο και της παιδιατρικής, της ψυχολογίας, της Ενδοκρινολογίας και άλλων συναφών ειδικοτήτων με σκοπό την καλύτερη φροντίδα των νέων κοριτσιών.

Για το σκοπό αυτό η νέα διοίκηση έχει αποφασίσει να χρησιμοποιήσει όλες τις δυνατότητες που προσφέρουν τα social media για να βελτιώσουν την επικοινωνία και την ανταλλαγή γνώσεων τόσο ανάμεσα σε επαγγελματίες υγείας όσο και για να προωθήσει την σωστή και επαρκή ενημέρωση των νέων κοριτσιών πάνω σε ζητήματα που τους αφορούν όπως ασφαλείς σεξουαλικές πρακτικές, αντισύλληψη και αναπαραγωγική υγεία.

Σκοπός επίσης της εταιρείας είναι να ευοδώσει και να συντονίσει ερευνητικές προσπάθειες που αφορούν το αντικείμενο της παιδικής και εφηβικής Γυναικολογίας. Να εκπαιδεύσει νέους συναδέλφους πάνω στο αντικείμενο και τελικά να βοηθήσει την καλύτερη παροχή φροντίδας ,την καλύτερη διάγνωση και την καλύτερη αντιμετώπιση των νέων κοριτσιών με γυναικολογικά προβλήματα.

Για αυτό το σκοπό Η Ελληνική Εταιρεία Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας συνεργάζεται στενά πάνω στο αντικείμενο με την αντίστοιχη Ευρωπαϊκή Εταιρεία (EURAPAG) αλλά και την Παγκόσμια Ομοσπονδία (FIGIJ) ώστε να καθοριστεί ένα μοντέρνο και σύγχρονο πρόγραμμα εκπαίδευσης των νέων συναδέλφων, vα βοηθήσουμε στην δημιουργία κέντρων αναφοράς παιδικής και εφηβικής Γυναικολογίας, τόσο σε δημόσια όσο και σε ιδιωτικά νοσοκομεία, που θα μπορούν να παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε όλα τα νέα άτομα κατά τη διάρκεια της παιδικής και εφηβικής ζωής.

Είμαστε εξαιρετικά τυχεροί να συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας επιστήμονες με εξαιρετικές σπουδές και με μεγάλη εμπειρία πάνω στο αντικείμενο οι οποίοι ήδη βρίσκονται σε στενή συνεργασία με τους αντίστοιχους Διεθνείς οργανισμούς και είναι σε θέση να συντονίσουν απόλυτα τις δραστηριότητες της Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας με τους ανάλογους Διεθνείς οργανισμούς.

Είμαστε διατεθειμένοι να εργαστούμε σκληρά για την προώθηση του ρόλου της Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας στην χώρα μας και τον εναρμονισμό με τα αντίστοιχα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Ως πρόεδρος της εταιρείας θα ήθελα να εκφράσω εκ μέρους όλου του διοικητικού συμβουλίου την προσήλωσή μας στους σκοπούς της εταιρείας και τον ενθουσιασμό μας για την προώθηση της παιδικής και εφηβικής Γυναικολογίας στην Ελλάδα.

Με εκτίμηση,

Καθηγητής Νικόλαος Βλάχος
Πρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας