5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας» Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Παιδικής & Νεανικής Γυναικολογίας Με την συνεργασία των Πανεπιστημιακών Κλινικών: Β΄ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αρεταίειον» Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης & των Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών: Διεθνής Εταιρεία Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας (FIGIJ) Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδικής & Εφηβικής …
5th Panhellenic Conference of Paediatric and Adolescent Gynaecology

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας» Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Παιδικής & Νεανικής Γυναικολογίας Με την συνεργασία των Πανεπιστημιακών Κλινικών: Β΄ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αρεταίειον» Α’…