Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

ΧΡΗΣΙΜΟΙ ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε μερικούς χρήσιμους συνδέσμους

European Association of Paediatric and Adolescent Gynaecology
British Society for Pediatric and Adolescent Gynecology
North American Society for Pediatric and Adolescent Gynecology
Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology
Ελληνική Μαιευτική και Γυναικολογική Εταιρεία - Ε.Μ.Γ.Ε.
British Psychological Society
Adrenal Hyperplasia Network. Support group for adults with CAH.
Androgen Insensitivity Syndrome support group
The Daisy Network. A support group for Premature Ovarian Failure.
Contact a family. For families with a disabled child.
BAPS: The British Association of Paediatric Surgeons
BAUS: The British Association of Urological Surgeons
Federation Internationale De Gynecologie Infantile Et Juvenile
RCOG: The Royal College of Obstetricians & Gynaecologists
The Society for Endocrinology
British Society for Paediatric Endocrinology and Diabetes International Societies
ESPU: The European Society for Paediatric Urology
BJOG An International Journal of Obstetrics & Gynaecology

http://www.bjog.org/

http://www.labialibrary.org.au