7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας

Το έβδομο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας διεξάγεται στην Πάτρα από τις 23 μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου του 2022.