6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας

Ελληνική Εταιρεία Παιδικής και Νεανικής Γυναικολογίας σε συνεργασία με την Α´ Μαιευτική και Γυναικολογική Κλινική του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης & την Β´ Μαιευτική & Γυναικολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αρεταίειον»…

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας» Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Παιδικής & Νεανικής Γυναικολογίας Με την συνεργασία των Πανεπιστημιακών Κλινικών: Β΄ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αρεταίειον» Α’ Μαιευτικής και Γυναικολογικής Κλινικής, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης & των Διεθνών Επιστημονικών Εταιρειών: Διεθνής Εταιρεία Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας (FIGIJ) Ευρωπαϊκή Εταιρεία Παιδικής & Εφηβικής …
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας» Οργάνωση: Ελληνική Εταιρεία Παιδικής & Νεανικής Γυναικολογίας Με την συνεργασία των Πανεπιστημιακών Κλινικών: Β΄ Μαιευτικής & Γυναικολογικής Κλινικής, του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου «Αρεταίειον» Α’…

2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας
2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής & Εφηβικής Γυναικολογίας

Στις 17 και 18 Σεπτεμβρίου 2010 διεξήχθη στην Αίγλη του Ζαππείου Μεγάρου το 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο Παιδικής και Εφηβικής Γυναικολογίας στην Αθήνα. Το συνέδριο τελούσε υπό την αιγίδα της Ελληνικής…